Canesten 3 Vaginalete 200mg: BAYER

1. IME LEKA Canesten® 3, 200 mg, vaginalne tablete INN: klotrimazol 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV Jedna vaginalna tableta sadrži 200 mg klotrimazola. Za listu svih pomoćnih supstanci, videti odeljak 6.1. 3. FARMACEUTSKI OBLIK Vaginalna tableta. Canesten 3, vaginalne tablete su skoro bele do slabo žućkaste boje, sa utisnutim oznakama “NR“ sa jedne strane i …

Dijabetes I Očne Bolesti

Šta je dijabetes? Dijabetes ili šećerna bolest predstavlja oboljenje u kome organizam ne proizvodi dovoljno insulina ili nema sposobnost dovoljnog iskorišćavanja insulina za regulaciju nivoa glukoze (šećera) u krvi. Dakle, dijabetes je stanje povišenog nivoa šećera u krvi. Dugotrajno povišene koncentracije glukoze u krvi dovode do oštećenja brojnih organa. Zahvaćeni su sledeći organi: srce, bubrezi, …

Rak Pluća – Rani Simptomi, Dijagnoza I Lečenje

Pluća su parni organi, smešteni u grudnom košu. Sunđeraste konzistencije sa funkcijom prihvatanja kiseonika prilikom udaha, i izbacivanja ugljen – dioksida prilikom izdisanja. Rak pluća se nalazi na samom vrhu lestvice najčešćih uzroka smrti od malignih oboljenja i kod muškaraca i kod žena. Pušači su u najvećem riziku za nastanak raka pluća, iako se on …

Rupa U Makuli: Uzroci I Lečenje

Rupa u makuli ili rascep na žutoj mrlji oka predstavlja prekid kontinuiteta ove strukture oka. Ona se karakteriše početnim zamućenjem centralnog vida, pojavom talasastog vida (za razliku od jasno definisanih struktura), dok sa njenim povećanjem dolazi do pojave crnih tačaka u centralnom vidu i tzv. slepih tačaka takođe. Rupa u makuli ne utiče na periferni …

Zašto Vitrektomija? Da Li Ima Rizika?

Vitrektomija predstavlja hiruršku proceduru na oku koja se koristi kao terapija kod oboljenja retine i staklastog tela oka. Prilikom ove procedure, oftalmolog može uraditi sledeće: Tokom procedure oftalmolog uklanja deo ili staklasto telo u celini iz sredine oka. Staklasto telo se zamenjuje sa gasom ili uljem (vrši se tamponada). Kada se pristupa vitrektomiji? Vitrektomija kao …

Hifema: Krvarenje Usled Povrede Oka

Hifema predstavlja nakupinu krvi lokalizovanu u prednjoj očnoj komori. Dakle, krv se nakuplja između rožnjače (kornea; providni prednji deo oka oblika kupole) i dužice (iris; deo oka sa pigmentom). Krv može pokriti delove ili dužicu u celini, zajedno sa zenicom (prednji, okrugli, crni deo oka). Kada je hifema prisutna vid na zahvaćenom oku je parcijalno …

Ambliopija: Slabovidost Ili Lenje oko

Ambliopija, slabovidost ili „lenje oko“ predstavlja poremećaj u razvoju vida u kome oko ne uspeva da postigne odgovarajuću oštrinu vida čak ni pri upotrebi naočara za vid ili kontaktnih sočiva. Ambliopija se javlja u ranom detinjstvu i najčešće zahvata jedno oko, iako se može javiti na oba, takođe. Ranom detekcijom i pravilnom terapijom ambliopije izbegava …

Upala Srednjeg Uha: Simptomi I Lečenje

Infekcija srednjeg uha ili upala srednjeg uha podrazumeva inflamaciju prostora ispunjenog vazduhom koji se nalazi iza bubne opne i sadrži slušne koščice. Ovo stanje se češće viđa kod dece. Kako infekcije uha često mogu same da se povuku, terapija često počinje sa lekovima za terapiju bola i praćenjem. Nekada se u terapiji koriste i antibiotici. …

Makularni Edem: Simptomi i Lečenje

Makularni edem predstavlja stanje nakupljanja tečnosti u makuli oka, prouzrokujući oticanje makule tj. makularni edem. Ovo dovodi do poremećaja vida, zamućenja i pojave ispranih boja. Bez terapije, makularni edem može dovesti do trajnog gubitka vida. Uzroci Makularni edem je izazvan nakupinama tečnosti u džepovima, najčešće usled oštećenja krvnih sudova makule, što posledično dovodi do otoka …