Dijabetes I Očne Bolesti

Šta je dijabetes?

Dijabetes ili šećerna bolest predstavlja oboljenje u kome organizam ne proizvodi dovoljno insulina ili nema sposobnost dovoljnog iskorišćavanja insulina za regulaciju nivoa glukoze (šećera) u krvi. Dakle, dijabetes je stanje povišenog nivoa šećera u krvi. Dugotrajno povišene koncentracije glukoze u krvi dovode do oštećenja brojnih organa. Zahvaćeni su sledeći organi: srce, bubrezi, krvni sudovi (što dalje dovodi do brojnih drugih poremećaja). Zahvaćeni su i mali krvni sudovi oka.

Istraživanja pokazuju da 90% slučajeva gubitka vida usled dijabetesa je moguće sprečiti. Ključ je rana detekcija problema. Osobe obolele od dijabetesa moraju ići na redovne kontrole vida kod očnog specijaliste – oftalmologa, pre pojave bilo kakvih simptoma. Istraživanja pokazuju da 60% osoba sa dijabetesom ne ide na redovne kontrole.

Oboljenja očiju uzrokovana dijabetesom

U ovu grupu spada nekoliko oboljenja očiju nastalih kao posledica dijabetesa. U pitanju su sledeća oboljenja:

Dijabetesna retinopatija

Oboljenje u kome dolazi do vazodilatacije tj. proširenja krvnih sudova retine, isticanja tečnosti iz njih usled pojačane propustljivosti zidova ili kompletnog začepljenja lumena krvnog suda. Moguća je i pojava rasta novih, abnormalnih krvnih sudova na površini retine (sastavni deo oka).

Rizik za razvoj ovog oboljenja se povećava sa dužim trajanjem dijabetesa. Ovo oboljenje se može javiti i nakon 25 godina življenja sa šećernom bolesti.

Dijabetični makularni edem

Makularni edem nastaje usled nagomilavanja tečnosti u retini i posledično se javlja otok i zamagljen vid. Dijabetes može dovesti do ovog stanja. Dijabetesni makularni edem može dovesti do kompletnog gubitka vida – slepila.

Dijabetes i katarakta

Povišene koncentracije šećera u krvi mogu dovesti do nastanka katarakte. Kod katarakte očno sočivo je zamućeno i često je potrebna operacija uklanjanja sočiva. Prevencija se ogleda u dobroj kontroli koncentracije glukoze u krvi pravilnom terapijom šećerne bolesti.

Dijabetes i glaukom

Glaukom je oboljenje koje dovodi do oštećenja očnog nerva što vodi u ireverzibilni gubitak vida. Dijabetes duplo povišava rizik od razvoja glaukoma.

Dijabetes I Očne Bolesti
Dijabetes I Očne Bolesti

Ostala oboljenja očiju povezana da dijabetesom

Dijabetes može dovesti do nastanka problema sa vidom čak i bez razvijenog dijabetesnog oboljenja očiju.

Ukoliko se koncentracija glukoze u krvi brzo menja (nestabilna je) može imati efekat na oblik očnog sočiva uzrokujući zamagljen vid. Vid se vraća u normalnu kada se i koncentracija šećera u krvi stabilizuje.

Važno je kontrolisati nivo šećera u krvi pre uzimanja naočara za vid kako bi se odredila odgovarajuća dioptrija.

Dijabetes predstavlja faktor rizika i za druga oboljenja očiju:

  • Okluzija centralne retinalne vene
  • Okluzija grane centralne retinalne vene

Prevencija

U cilju prevencije oboljenja očiju izazvanih dijabetesom neophodno je kontrolisati koncentraciju glukoze u krvi i održavati je u referentnim vrednostima. Pridržavati se prepisane terapije i režima ishrane. I svakako redovne kontrole kod oftalmologa su obavezne.