Rak Pluća – Rani Simptomi, Dijagnoza I Lečenje

Pluća su parni organi, smešteni u grudnom košu. Sunđeraste konzistencije sa funkcijom prihvatanja kiseonika prilikom udaha, i izbacivanja ugljen – dioksida prilikom izdisanja.

Rak pluća se nalazi na samom vrhu lestvice najčešćih uzroka smrti od malignih oboljenja i kod muškaraca i kod žena.

Pušači su u najvećem riziku za nastanak raka pluća, iako se on može javiti i kod osoba koje nikada nisu konzumirale cigarete. Rizik se povećava sa brojem godina aktivnog konzumiranja i brojem konzumiranih cigareta. Prestanak pušenja i posle mnogo godina aktivne upotrebe cigareta drastično smanjuje rizik za nastanak raka pluća.

Simptomi

U ranom stadijumu bolesti, simptomi uglavnom nisu prisutni, oni se javljaju u kasnijim stadijumima, kada je bolest uznapredovala.

Znaci i simptomi koji se mogu javiti:

 • Perzistentni kašalj (koji ne prestaje)
 • Iskašljavanje krvi (i vrlo malo krvi)
 • Nedostatak vazduha
 • Bol u grudima
 • Promuklost
 • Gubitak na težini
 • Bol u kostima
 • Glavobolja

Obratiti se doktoru ukoliko primetite ove simptome, ukoliko se kašalj ne povlači ili se pogoršava.

Uzrok

Pušenje je uzrok najvećeg broja karcinoma pluća i kod pušača i kod nepušača. Kao što je već rečeno, može se javiti i kod osoba koje nisu bile izložene duvanskom dimu tokom dužeg vremenskog perioda.

Kako pušenje uzrokuje rak pluća?

Tokom pušenja, prilikom udisanja dima cigarete dolazi do oštećenja epitela pluća koje postaju oštećene gotovo iste sekunde. Duvanski dim je ispunjen kancerogenim materijama koje dovode do oštećenje ćelija epitela pluća.

U početku, organizam je sposoban za reparaciju i anulira efekte cigarete. Međutim, vremenom, sa ponovljenim izlaganjem ćelije epitela postaju abnormalne, izmenjene i potencijalno može doći do maligne transformacije – do karcinoma pluća.

Vrste karcinoma pluća

Doktori dele karcinome pluća u dve velike grupe u odnosu na izgled malignih ćelija pod mikroskopom. Sam terapijski pristup će zavisiti od vrste karcinoma.

Mikrocelularni karcinom pluća – usko karakterističan za pušače ali ređe zastupljen.

Ne-mikrocelularni karcinom pluća – obuhvata nekoliko podvrsta koje se ponašaju slično:

 • Adenokarcinom
 • Skvamozni karcinom
 • Krupnoćelijski karcinom
Rak Pluća: Rani Simptomi, Dijagnoza I Lečenje
Rak Pluća: Rani Simptomi, Dijagnoza I Lečenje; FOTO: https://www.eortc.org/blog/2020/03/24/qol-lung-cancer-update-protocol/

Faktori rizika

Postoji veliki broj faktora koji Vas mogu staviti u grupu sa povećanim rizikom za razvoj karcinoma pluća. Na neke se može delovati, dok na druge to nije moguće (genetski faktori).

 • Pušenje – rizik se povećava sa svakom popušenom cigaretom i brojem dana aktivnog pušenja. Prestanak u bilo kom momentu u velikoj meri smanjuje rizik.
 • Pasivno pušenje – u povećanom riziku su i nepušači izloženi duvanskom dimu.
 • Izloženost radonu – radon gas nastaje usled razlaganja uranijuma u zemljištu, kamenju ili vodi, i na taj način dospeva u vazduhu.
 • Izloženost azbestu i drugim karcinogenima – arsen, hrom, nikl, sve karcinogene materije koje povećavaju rizik za nastanak karcinoma.
 • Porodična predispozicija – ukoliko je neko u porodici imao karcinom pluća, Vi se nalazite u grupi sa povišenim rizikom za karcinom pluća.

Komplikacije

1 Nedostatak vazduha

Nedostatak vazduha je česta komplikacija kod karcinoma pluća ukoliko on zahvata velike disajne puteve. Karcinom često dovodi i do nakupljanja tečnosti oko pluća, u prostoru između dva lista pleure (plućne maramice) koja onda sprečava potpunu distenziju pluća prilikom udaha.

2 Iskašljavanje krvi

Ukoliko karcinom dovede do krvarenja u disajnim putevima posledično dolazi do iskašljavanja krvi – hemoptizije. Krvarenje može nekada biti obilno.

3 Bol

Uznapredovali stadijumi karcinoma pluća, pogotovo prilikom širenja na druge organe, poput kostiju, dovodi do nastanka bola. Važno je napomenuti doktoru ukoliko je bol prisutan, kako bi dobili odgovarajuću terapiju.

4 Pleuralna efuzija

Karcinom dovodi do nakupljanja tečnosti oko pluća, u prostoru između dva lista pleure – pleuralni prostor, uzrokujući nedostatak vazduha. Terapija podrazumeva dreniranje tečnosti iz pleuralnog prostora.

5 Metastaze

Česta mesta širenja – metastaziranja, karcinoma pluća su mozak i kosti, iako može zahvatiti i druge organe. Proširenje bolesti dovodi do pojave bola, mučnine, glavobolje. Teško se leči, terapija je uglavnom usmerena na ublažavanje simptoma.

Prevencija

Na sledeći način možete smanjiti rizik za razvoj karcinoma pluća.

 • Ne konzumirajte cigarete – ukoliko niste pušač, nemojte ni počinjati. Ukoliko ste pušač, ostavite cigarete odmah, jer svakom cigaretom koju izbegnete smanjujete rizik za nastanak karcinoma pluća.
 • Izbegavajte pasivno pušenje – kada god ste u mogućnosti izbegavajte da boravite u prostorijama u kojima se puši ili da budete pored pušača dok konzumiraju cigarete.
 • Nivoi radona – testirajte svoj dom na nivo radona pogotovo ukoliko živite u području za koje se zna da postoji povišeni rizik.
 • Izbegavajte karcinogene na poslu – zaštitite se od toksičnih materija na radnom mestu, upotrebom zaštitne opreme i poštovanjem pravila i propisa rada na tom mestu.
 • Hranite se voćem i povrćem – neka Vaša ishrana bude bogata voćem i povrćem punim vitamina, vlakana i hranljivih materija.
 • Fizička aktivnost – vežbajte što je više moguće, minimum 3 puta nedeljno.

Dijagnoza

Skrining za karcinom pluća u našoj zemlji generalno nije u praksi, međutim postoji mogućnost rađenja niskodoznog CT skena kao skrining za karcinom kod ljudi sa povišenim rizikom. Skrining se preporučuje osobama starijim od 55 godina koji su aktivni pušači duži niz godina.

Kada govorimo o dijagnostici karcinoma pluća, postoji veliki broj testova koji se radi u cilju postavljanja tačne dijagnoze. Koriste se sledeći testovi:

 • Imidžing metode – u upotrebi je RTG i CT snimanja. Oba specijalizovana za detekciju promena u plućima. CT se koristi kada se promene ne dijagnostikuju sa RTG-om.
 • Citologija sputuma – posmatranjem sputuma (pljuvačke) pod mikroskopom možemo detektovati maligne ćelije.
 • Biopsija – uzorak tkiva može biti uzet za analizu i na ovaj način se mogu detektovati maligne ćelije ukoliko su prisutne.

Biopsija se može izvesti na više načina:

 • Bronhoskopija – bronhoskopom se ulazi kroz usta i disajne puteve u pluća i uzima se uzorak tkiva.
 • Mediastinoskopija – uzorak tkiva limfnih čvorova se uzima kroz rez na bazi vrata.
 • Perkutana biopsija – uzorak se uzima navođenjem igle kroz grudni koš uz pomoć RTG-a ili CT-a.

Biopsija se može uzeti i iz drugih tkiva gde se karcinom proširio.

Detaljne analize bioptiranog materijala nam daju informacije o tipu karcinoma.

Testovi za određivanje stepena proširenosti bolesti

Kada se postavi dijagnoza karcinoma pluća, pristupa se određivanju stepena proširenosti bolesti – stejdžing (eng. staging).

Stejdžing podrazumeva potvrdu da li je i gde se karcinom proširio van pluća tj. da li postoje metastaze i da li su i koji limfni čvorovi zahvaćeni malignim ćelijama. U ovu svrhu se koriste CT sken (kompjuterska tomografija), MRI (magnetna rezonanca), PET (pozitronska emisiona tomografija) i sken kostiju.

Stadijumi mogu da nose vrednost od 0 – ograničen karcinom na pluća, do IV – proširena bolest u udaljene organe.

Terapija / Lečenje

Odgovarajuća terapija se preporučuje u odnosu na više faktora, stadijuma karcinoma, proširenosti, opšteg zdravstvenog stanja pacijenta i njegovih želja takođe.

1 Hirurgija

Tokom operativnog zahvata, uklanja se tumor u potpunosti kada je to moguće i granica se pomera u zdravo tkivo kako bi bili sigurni da su sve maligne ćelije uklonjene. Procedure podrazumevaju:

 • Ciljana resekcija – uklanja se samo tumor do u zdravo tkivo, isečak je klinastog oblika.
 • Segmentalna resekcija – uklanja se jedan segment pluća (veći deo plućnog tkiva).
 • Lobektomija – uklanjanje celokupnog lobusa pluća (veči deo plućnog tkiva u odnosu na segment).
 • Pneumonektomija – uklanjanje kompletnog plućnog krila.

Tokom operacije uklanjaju se i često i limfni čvorovi grudnog koša kako bi se i oni proverili za prisustvo malignih ćelija.

Hirurgija je opcija kada je karcinom ograničen na pluća. Ukoliko je karcinom proširen, često se pre operativnog zahvata pristupa radioterapiji ili hemioterapiji kako bi se njihovim učinkom smanjio tumor i onogućila njegova resekcija. Ovaj vid terapije se naziva – neoadjuvantna. Radioterapija i hemioterapija se mogu primeniti i nakon operativnog zahvata za uništavanje zaostalih malignih ćelija i tada se naziva adjuvantna terapija.

2 Radioterapija – zračenje

Radioterapija ili terapijsko zračenje se zasniva na upotrebi visokoenergentskih zraka (poput x zraka) kako bi se uništile karcinomske ćelije. Tokom terapije pacijent je postavljen na stolu dok je izvor zraka direktno postavljen iznad ciljanog područja.

Kod karcinoma pluća radioterapija se može primeniti pre ili posle operacije, često i u kombinaciji sa hemioterapijom. Ukoliko hirurgija nije moguća, primenjuje se samo kombinacija hemioterapije i radioterapije.

Kod uznapredovalih karcinoma, proširenih van pluća radioterapija se može primeniti za ublažavanje simptoma poput bola – palijativna terapija.

3 Hemoterapija

Hemoterapija podrazumeva primenu lekova koji ubijaju ćelije karcinoma. Lekovi se mogu primeniti samostalno ili u kombinaciji intravenozno ili oralnim putem. Najčešće se koristi kombinacija lekova tokom više tretmana kroz period od nekoliko meseci, sa pauzama kako bi se organizam oporavio.

Često se koristi nakon operacije kako bi se uništile preostale ćelije karcinoma. Može se primeniti sama ili u kombinaciji sa radioterapijom.

Kod uznapredovalih karcinoma, proširenih van pluća hemoterapija se može primeniti za ublažavanje simptoma poput bola – palijativna terapija.

4 Radiohirurgija

Stereotaksična radioterapija ili radiohirurgija predstavlja intenzivan tretman radijacijom koji koristi zrake veće energije, skoncetrisane na karcinom iz svih uglova. Uglavnom podrazumeva jedan ili dva tretmana.

Primenjuje se kod manjih karcinoma pluća koji nisu pogodni za operaciju ili prilikom metastaziranja karcinoma u mozak.

5 Target terapija

Ciljana ili target terapija lekovima se zasniva na specifičnoj osobini malignih ćelija i nju „targetuje“ na taj način izazivajući njihovu smrt.

6 Imunoterapija

Imunoterapija koristi sopstveni imuni sistem organizma i njime se bori protiv karcinoma. Maligne ćelije imaju sposobnost izmene određenih karakteristika i na taj način se štite od imunog sistema organizma, ova grupa lekova ometa taj proces. Uglavnom se koristi kod uznapredovalih stadijuma karcinoma.

7 Palijativna terapija

Osobe obolele od karcinoma imaju prisutne simptome same bolesti kao i nuspojave terapije. Palijativna medicina je posebna grana koja se fokusira na uklanjanje simptoma bolesti i nuspojava terapije i na taj način olakšava život pacijenta.

Životni stil

Kako se nositi sa nedostatkom vazduha?

Gotovo sve osobe sa karcinomom pluća u nekom momentu bolesti iskuse nedostatak vazduha. Terapija lekovima i kiseonikom može pomoći ali često nije dovoljna sama.

Sledeći saveti Vam mogu pomoći da se nosite sa nedostatkom vazduha kada se javi:

 • Opustite se – nedostatak vazduha može biti strašan i izazvati anksioznost, međutim ova osećanja samo pogoršavaju stanje. Kada se dogodi pokušajte da se opustite, slušajte muziku, meditirajte.
 • Zauzmite udoban položaj – olakšaće sam napad i učiniti ga manje stresnim.
 • Fokusirajte se na disanje – kada dođe do nedostatka vazduha fokusirajte se na disanje, razmišljajte o disanju i o mišićima koji rade dok dišete.
 • Štedite energiju – nedostatak vazduha će uzrokovati umor vrlo brzo.

Alternativna medicina

Komplementarna i alternativna medicina neće izlečiti Vaše stanje ali u kombinaciji sa terapijom prepisanom od doktora ublažiće simptome i olakšati svakodnevnicu.

 • Akupunktura – terapija podrazumeva plasiranje jako tankih malih igli na tačno određene tačke tela. Ublažava bol, mučninu, povraćanje.
 • Masaže – pomažu kod relaksacije mišića, bola, anksioznosti iz tela.
 • Meditacija – fokusirajte se na disanje i opuštanje kako biste redukovali stres.
 • Joga – pomaže za mirniji san.