Rupa U Makuli: Uzroci I Lečenje

Rupa u makuli ili rascep na žutoj mrlji oka predstavlja prekid kontinuiteta ove strukture oka. Ona se karakteriše početnim zamućenjem centralnog vida, pojavom talasastog vida (za razliku od jasno definisanih struktura), dok sa njenim povećanjem dolazi do pojave crnih tačaka u centralnom vidu i tzv. slepih tačaka takođe. Rupa u makuli ne utiče na periferni vid (vid sa strane).

Uzroci

Godine predstavljaju predominantan faktor za pojavu ovog oboljenja. Starenjem dolazi do skupljanja staklastog tela oka koja se povlači i odvaja od retine (mrežnjače). Uglavnom se ovaj proces odvija nesmetano. Međutim, u nekim slučajevima staklasto telo se može zalepiti za retinu. Tada dolazi do prekomernog tegljenja makule i formiranja rupe.

Do nastanka makularne rupe može doći i prilikom pojave otoka makule usled drugih oboljenja oka. Ili jednostavno povredom oka. (Hifema: Krvarenje Usled Povrede Oka)

Rupa U Makuli: Uzroci I Lečenje
Rupa U Makuli: Uzroci I Lečenje

Dijagnoza

Za postavljanje dijagnoze je neophodno prvenstveno uraditi širenje zenica. To se postiže ukapavanjem kapi u oko. Ovo omogućava doktoru da vidi unutrašnjost oka.
Zatim se pristupa laserskom snimanju oka uz pomoć optičke koherentne tomografije (OCT). Ovako dobijamo detaljne snimke retine i makule na osnovu kojih se može postaviti dijagnoza.

Terapija

Najbolja terapijska opcija za rupu u makuli je hirurška procedura – vitrektomija. Oftalmolog prilikom ove procedure ukloni staklasto telo koje povlači makulu, zatim se radi tamponada gasom. Gas ostaje u oku neko vreme 2-4 nedelje. Usled postojanja gasa pacijent neće videti par dana.

O operaciji i oporavku:

  • Bol se često javlja posle operacije, konsultujte se sa doktorom oko terapije bola analgeticima.
  • Nakon procedure ćete nositi povez na oku i stavljati kapi u oko.
  • Glava mora biti u određenom položaju konstatno nakon operacije kako bi gas ostao na mestu i oko u potpunosti zacelilo. Uputstva ćete dobiti od doktora.
  • Dok gas ne nestane nije Vam dozvoljeno da letite avionom, ronite ili da idete na planinu, kako ne bi došlo do povećanja pritiska u oku.
  • Vaš vid će se poboljšati kako se rupa zatvara. Kompletno zarastanje može trajati i nekoliko meseci. Vid nakon operacije zavisi od veličine rupe i koliko je dugo ona bila prisutna pre procedure.

Rizici operacije: