Makularni Edem: Simptomi i Lečenje

Makularni edem predstavlja stanje nakupljanja tečnosti u makuli oka, prouzrokujući oticanje makule tj. makularni edem. Ovo dovodi do poremećaja vida, zamućenja i pojave ispranih boja. Bez terapije, makularni edem može dovesti do trajnog gubitka vida.

Uzroci

Makularni edem je izazvan nakupinama tečnosti u džepovima, najčešće usled oštećenja krvnih sudova makule, što posledično dovodi do otoka i pojave edema.

Postoji niz oboljenja koje uzrokuju oticanje tečnosti u retinu i posledično do pojave edema. U ovu grupu spadaju:

 • Dijabetes – povišen nivo šećera u krvi oštećuje krvne sudove, koji krvare u makulu.
 • Starosna degeneracija makule – poremećaj na nivou krvnih sudova koji krvare u makulu i izazivaju edem.
 • Makularni paker – staklasto telo prilikom povlačenja (karakteristika starenja) može ostati pripojeno za makulu i dovesti do njenog oštećenja, pri čemu se stvaraju džepovi koji su ispunjeni tečnošću i javlja se edem.
 • Okluzija retinalnih vena – usled blokade u protoku krvi kroz retinalne vene, krv otiče u makulu i dovodi do otoka.
 • Genetski poremećaji – nasledni, poput retinitis pigmentosa
 • Inflamatorno oboljenje oka – uveitis, stanje u kome telo napada sopstveno tkivo i prouzrokuje oštećenje krvnih sudova i otok.
 • Lekovi
 • Tumori oka
 • Operativni zahvati oka – operativni zahvat katarakte ili glaukoma nekada mogu dovesti do pojave makularnog edema.
 • Povrede oka

Simptomi

Makularni edem je često bezbolno stanje i inicijalno ne izaziva simptome. Kada se simptomi pojave, oni su znak oštećenja krvnih sudova i krvarenja.

Simptomi uključuju:

 • Mutan ili talasast vid
 • Pojave ispranih boja
 • Poteškoće sa čitanjem

Ukoliko primetite ove simptome obratite se oftalmologu u što kraćem roku. Nelečeni makularni edem dovodi do gubitka vida.

Dijagnoza

Za postavljanje dijagnoze neophodno je uraditi kompletan pregled očiju od strane oftalmologa naravno. Pregled započinje širenjem zenica uz pomoć kapi, kako bi doktor mogao da vidi unutrašnjost oka i retinu u zadnjem delu oka.

Po potrebi, oftalmolog može uraditi i dodatne testove:

Kontrastna angiografija – snimanje krvnih sudova uz pomoć kontrasta koji ih oblaže i na taj način omogućava bolju vizualizaciju i dijagnostiku poremećaja na nivou njih.

Optička koherentna tomografija – sken koji omogućava detaljniju vizualizaciju retine, pri čemu je moguće odrediti veličinu otoka makule.

Makularni Edem: Simptomi i Lečenje
Makularni Edem: Simptomi i Lečenje

Terapija

Terapija makularnog edema zavisi od uzorka i svodi se na eliminaciju stanja koje je dovelo do njegovog nastanka.

Ona može uključiti:

Anti VEGF terapija – lekovi koji smanjuju stvaranje krvnih sudova u retini i otok oko njih.

Kortikosteroidna terapija – upotrebljava se ukoliko je makularni edem uzrokovan inflamacijom (u formi tableta, injekcija, kapi).

Terapija laserom – zasniva se na zatvaranju oštećenja u krvnim sudovima kroz koje otiče krv i nakuplja se u makuli.

Vitrektomija – hirurška procedura uklanjanj staklastog tela oka ukoliko ono sa sobom povlači i makulu i na taj način dovodi do edema.

Terapija glaukoma – ukoliko je on uzrok nastanka edema

U zavisnosti od podležućeg uzroka i terapijskog izbora povlačenje edema može potrajati nekoliko meseci. Tokom ovog perioda neophodno je da se pridržavate svih instrukcija koje ste dobili od svog doktora.