Upala Srednjeg Uha: Simptomi I Lečenje

Infekcija srednjeg uha ili upala srednjeg uha podrazumeva inflamaciju prostora ispunjenog vazduhom koji se nalazi iza bubne opne i sadrži slušne koščice. Ovo stanje se češće viđa kod dece.

Kako infekcije uha često mogu same da se povuku, terapija često počinje sa lekovima za terapiju bola i praćenjem. Nekada se u terapiji koriste i antibiotici. Kod nekih osoba se infekcije uha često vraćaju i mogu dovesti do poremećaja sluha.

Simptomi

Sama infekcija sa znacima i simptomima se razvija poprilično brzo.

Simptomi i znaci kod dece uključuju:

 • Bol u uhu, pogotovo prilikom ležanja
 • Zatezanje ili povlačenje uha
 • Problemi sa spavanjem
 • Često plakanje
 • Neurednost
 • Oslabljen sluh i izostanak reakcije na zvuk
 • Gubitak ravnoteže
 • Povišena telesna temperatura
 • Sekrecija iz uha
 • Glavobolja
 • Gubitak apetita

Simptomi i znaci kod odraslih uključuju:

 • Bol u uhu
 • Sekrecija iz uha
 • Problemi sa sluhom (oslabljen sluh)

Kada se obratiti doktoru?

Simptomi i znaci infekcije uha su karakteristična i za mnoga druga stanja stoga je bitno postaviti tačnu dijagnozu i započeti terapiju što pre. Obratite se doktoru ukoliko kod Vašeg deteta:

 • Su prisutni gore napomenute simptome i traju duže od jednog dana
 • Simptomi su prisutni kod bebe starosti ispod 6 meseci
 • Bol u uhu je jako intezivan
 • Novorođenče koje je iritabilno ili odbija da spava nakon infekcije gornjeg respiratornog trakta ili prehlade
 • Prisutna sekrecija iz uha
Upala Srednjeg Uha: Simptomi I Lečenje
Upala Srednjeg Uha: Simptomi I Lečenje

Uzroci

Infekcija srednjeg uha je izazvana bakterijom ili virusom. Infekcija se često javlja kao posledica nekog drugog oboljenja, poput gripa, prehlade, alergije, koji izazivaju kongestiju i otok nosne sluznice, grla i eustahijeve tube.

Uloga eustahijeve tube

Eustahijeva tuba predstavlja paran organ oblika hodnika koji se proteže od srednjeg uha do zadnjeg zida grla, iza nosnih hodnika. Deo tube koji se nalazi se usnoj duplji se otvara i zatvara u cilju:

 • Regulacije pritiska vazduha u srednjem uhu
 • Obnove vazduha u srednjem uhu
 • Drenaže sekreta iz srednjeg uha

Otok sluznice eustahijeve tube može dovesti do blokade njenog hodnika usled čega dolazi do nakupljanja tečnosti u srednjem uhu. Ova nakupina tečnosti se može inficirati i prouzrokovati simptome infekcije srednjeg uha.

Kod dece eustahijeva tuba je uža i horizontalno postavljena, čime je otežana drenaža i stoga se češće javljaju infekcije uha kod dece nego kod odraslih.

Uloga adenoida

Adenoidi predstavljaju dva mala jastuka tkiva koja se nalaze u zadnjem delu nosa i imaju ulogu u imunom sistemu organizma. Kako su oni locirani blizu otvora eustahijeve tube, otok adenoida može blokirati otvor tube. Ovo može da dovede do infekcije srednjeg uha. Opet, ovo se češće viđa kod dece usled većih adenoida nego u odnosu na odrasle.

Povezana stanja

Oboljenja srednjeg uha koja mogu biti povezana sa infekcijom ili mogu rezultovati istim problemima sa srednjim uhom uključuju:

Inflamacija srednjeg uha sa efuzijom – stanje se može javiti nakon infekcije uha sa i dalje postojećom nakupinom tečnosti.

Hronična inflamacija srednjeg uha sa efuzijom – nastaje kada tečnost zaostane u srednjem uhu i nastavlja da se vraća bez infekcije.

Hronična supurativna inflamacija srednjeg uha – infekcija koja se ne povlači terapijom, može dovesti do nastanka defekta u bubnoj opni.

Faktori rizika

 • Starost – najpodložnija infekciji su deca od 6 meseci do 2 godine, usled male tube i nerazvijenog imunog sistema.
 • Boravak u grupama – deca se češće razboljevaju i lakše među sobom prenose infekcije i prehlade kada borave u grupama.
 • Hranjenje novorođenčeta – bebe koje se hrane na flašicu i prilikom jela leže imaju češće infekcije srednjeg uha.
 • Sezonski faktori – češće se javljaju tokom jeseni zime. Osobe sa alergijama su podložnije inflamaciji.
 • Loš kvalitet vazduha – izloženost duvanskom dimu.
 • Rascep nepca – deca sa rascepom nepca imaju otežanu drenažu tube.

Komplikacije

Većina infekcija uha ne dovodi do trajnih komplikacija. Ukoliko su u pitanju česte, ponavljane infekcije, može doći do nastanka sledećih komplikacija:

 • Oštećen sluh – blag gubitak sluha tokom infekcije je normalna pojava, međutim kod ponavljanih infekcija može doći do ozbiljnog oštećenja sluha u nekim situacijama i do potpunog gubitka.
 • Odložen govor i razvojne veštine – ukoliko je sluh privremeno ili kompletno izgubljen kod novorođenčadi ili male dece razvoj može biti usporen.
 • Širenje infekcije – infekcije koje se ne leče ili ne reaguju na terapiju mogu se proširiti na okolna tkiva – mastoiditis sa gnojnim cistama, ređe infekcija kostiju lobanje i meningitis.
 • Cepanje bubne opne – većina oštećenja bubne opne zarasta u toku 72h, nekada je potrebna hirurška reparacija.

Prevencija

Izbegavanje prehlada – vođenje računa o higijeni deteta, naučiti dete isto, jačanje imunog sistema, pravilna ishrana, redovna fizička aktivnost su sve stavke koje pomažu da Vaše dete izbegne česte prehlade i grip.

Izbegavanje duvanskog dima – deca se ne trebaju nalaziti u prostoriji sa pušačima.

Dojenje – ukoliko je moguće dojite dete 6 meseci zbog antitela koje se nalaze u majčinom mleku.

Ukoliko se beba hrani preko flašice neka bude postavljena uspravno dok jede.

Dijagnoza

Nakon anamneze i simptoma koje navedete doktor već može pretpostaviti da se radi o infekcije srednjeg uha.

Priliko pregleda se koristi otoskop – instrument sa svetlom koji se koristi prilikom pregleda uha. Uvek se radi i pregled grla i nosa.

Pneumatski otoskop – instrument kojim se vazduh izduva u blizini bubne opne. Vazduh u normalnim uslovima izaziva pomeranje bubne opne, ukoliko se ona ne pomeri to je znak da u srednjem uhu postoji nakupina tečnosti.

Dodatni testovi

 • Timpanometrija – test kojim se meri pomeranje bubne opne. Zatvara spoljašnji kanal uha, podešava se pritisak unutar kanala koji izaziva pokretanje bubne opne koje se zatim meri.
 • Akustična reflektometrija – meri koliko se zvuka reflektuje od bubne opne. U normalnim uslovima bubna ona apsorbuje najveći deo zvuka, ako postoji tečnost više se zvuka reflektuje.
 • Timpanocenteza – retko, ali može se sprovesti drenaža tečnosti iz srednjeg uha, tako što se instrumentom probuši bubna opna. Zatim se radi analiza tečnosti na mikroorganizme.

Terapija

Neke infekcija uha se povlače spontano bez antibiotika, ali sama terapija zavisi od težine infekcije i prisutnih simptoma.

Praćenje

Simptomi infekcije uha se poboljšavaju u periodu od nekoliko dana, a većina infekcija se povlači spontano bez potrebe za antibioticima u roku od nedelju-dve. Praćenje se preporučuje u sledećim situacijama:

 • Deca starosti od 6 do 23 meseca sa blagim bolom u jednom uhu koji traje kraće od 48h i temperatura je ispod 39 stepeni celzijusovih.
 • Deca starosti 24+ meseci sa blagim bolom u jednom ili oba uha koji traje kraće od 48h i temperatura je ispod 39 stepeni celzijusovih.

Česta upotreba antibiotika može dovesti do rezistencije bakterija na isti.

Terapija bola

 • Analgetici – za ublažavanje bola se koriste lekovi poput ibuprofena. Primena aspirina kod dece je sa oprezom pogotovo ukoliko su nedavno preležala boginje zbog mogućnosti pojave Rejevog sindroma.
 • Anestetske kapi – mogu se primenjivati za ublažavanje bolova ukoliko je bubna opna netaknuta.

Antibiotska terapija

Antibiotici se preporučuju u sledećim situacijama:

 • Deca starosti 6+ meseci sa umerenim i jakim bolom u jednom ili oba uha koji traje 48h+ sa temperaturom 39+ stepeni celzijusovih.
 • Deca starosti od 6 do 23 meseca sa blagim bolom u jednom ili oba uha koji traje kraće od 48h i temperatura je ispod 39 stepeni celzijusovih.
 • Deca starosti 24+ meseci sa blagim bolom u jednom ili oba uha koji traje kraće od 48h i temperatura je ispod 39 stepeni celzijusovih.

Deca starosti ispod 6 meseci sa infekcijom se tretiraju antibiotskom terapijom od početka bez perioda praćenja.
I kada dođe do povlačenja simptoma važno je pridržavati se propisane terapije do kraja.

Ukoliko se infekcije ponavljaju ili se javi hronična inflamacija srednjeg uha ili inflamacija srednjeg uha sa efuzijom, može se pristupiti drenaži tečnosti iz srednjeg uha – miringotomija. Na bubnoj opni se napravi mali rez preko kojeg je moguće uraditi sukciju tečnosti iz srednjeg uha. Neke tube preko kojih se radi drenaža mogu ostati plasirane u periodu od 6 meseci do godinu dana i nakon toga se uklanjaju.

Hronična supurativna inflamacija srednjeg uha – stanje koje se teško leči. Terapija podrazumeva primenu antibiotskih kapi za uši.