Koja je razlika između patološke i fiziološke zutice?

Ne znate razliku između patološke i fiziološke žutice kod beba? Evo ukratko odgovara Prazna Lobanja dok uči, samo za Vas.

Fiziološka žutica

  • Uzrok – nezrelost funkcije jetre
  • Koncentracije bilirubina manje < 51 mikro mol/l u pupčanoj krvi
  • Tip bilirubina -> nekonjugovani
  • Žutica se manifestuje 2-3 dana, klinički iščezava za 4-5 dana
  • Brzina porasta koncentracije bilirubina u serumu < 85 mikro mol/L/24h

Patološka žutica

  • Uzroci mnogobrojni
  • Koncentracija bilirubina > 51 mikro mol/l
  • Tip bilirubina – nekonjugovani ili nekonjugovani i konjugovani
  • Žutica se javlja u prvih 24h ili tokom 2-3 nedelje (varijabilno)
  • Brzina porasta koncentracije bilirubina: > 85 mikro mol/L/24h