Da li se sa bademom možete otrovati?

Prazna Lobanja deli dok uči! Piše zanimljive informacije o bademu i o supstancama koje badem sadrži!

Koji je odgovor na pitanje iz naslova? Zaključite sami!